Het magazine voor Natuurfotografen

Sponsored by

Home > Album >
:
:
 
:
:
:
:
:
:
:
 
 

Het ziet er toch een beetje treurig uit, ook al is het ringwerk ongetwijfeld nuttig. Maar begrijp ik goed dat ze die netten de hele nacht laten hangen? Dus met kans dat er vogels een hele nacht in hangen? Die beestjes gaan kapot van de stress.

Groeten, Vincent

'Liefde voor natuur' heet dit. En ringwerk kan nuttig zijn maar is dat niet meer bedoeld voor bedreigde soorten en toch zeker niet voor deze soort die het uitstekend doet? Lijk me ook niet gezond als een vogeltje de hele nacht op zijn kop in een net hangt Sad Hoeveel grutto's o.a. zijn er niet geringd en het resultaat qua behoud blijft droevig. Het scoren, vooral op de NL-soortenlijst en de drang om de natuur de baas te zijn is meer een reden voor al die ringstations. Het liefste ringen ze ieder vogeltje dat zich op Nederlandse bodem bevindt want ringen aflezen is voor een grote groep vogelaars de grootste hobby. Interessant doen en vogelfotografen, die vrijwel het gehele jaar in het veld zijn, wegkijken. Vogelringstations, kan er mee leven als ze er dag en nacht bijblijven maar niet als ze dieren onnodig laten lijden.

Groet Kees

@Vincent, Kees, ik ben 's-nachts niet gaan kijken. De vogelgeluiden bleven wel doorgaan dus dat doet mij vermoeden dat ook dan vogels worden gevangen en geringd. Toch vraag ik me af of constant de netten worden controleert op vangst. Is dat wel zo dan is dat natuurlijk prima.
Over het nut van ringen durf ik geen uitspraken te doen. De 'ringers' kunnen wel dichter bij bijzondere of schuwe vogels komen dan de gemiddelde vogelfotograaf. De impact op de vogel is tig keer groter dan bij fotograferen. Vaak reageren 'natuurbeschermers' negatiever op een vogelfotograaf als op een vogelaar. Het is wrang als je ergens aangesproken wordt door 'natuurbeheerders' die vervolgens met grote groepen het 'beschermde' gebied inlopen. Of stil zittend onder camouflage langs een pad waar mensen met honden en gezinnen wandelen wordt aangesproken of erger verbaliseerd. Want je moet op het pad blijven om de vogels niet te verstoren. Ik denk dat het tussen mensen met bepaalde activiteiten altijd wel kan schuren. Toch bespeur ik enig negativisme naar vogelfotografen door andere partijen in het veld. Terwijl die partijen niet zien wat ze zelf veroorzaken. Het beste voorbeeld die ik heb; staande op de rand van een weiland onder een knotwilg om de velduil te fotograferen wordt ik door een paar heren aangesproken om op de verharde weg te blijven staan. Vervolgens lopen deze heren het weiland in om nestkuikens te zoeken van de grutto. De velduil weg en de grutto's luid roepend duikvluchten makend om die twee indringers te verjagen. Natuurbescherming?

Ja, fotografen staan slecht bekend onder vogelaars. Waar vogelaars van afstand kijken met verrekijker en telescoop, willen fotografen zo dichtbij mogelijk komen voor het beste plaatje. Gevorderde fotografen weten meestal wel dat daar geduld voor nodig is, en dat je de vogels beter m op jou af kan laten komen dan dat je ze besluipt. Maar sommige fotografen banjeren zo richting kwetsbare nesten, veroorzaken stress door continu geluiden af te spelen, of omsingelen dag in dag uit een nest. Zulke gebeurtenissen komen in de aandacht, en verzieken het imago van de vogelfotograaf, waar het overgrote deel zijn hobby verantwoord uitoefent. Ringers denken ongetwijfeld dat ze een positieve bijdrage aan de vogels leveren. Nu betwijfel ik ook niet of het nuttige inzichten oplevert. Maar het schiet wel eens door denk ik. Hoeveel procent van het ringwerk wordt uiteindelijk gebruikt bij het maken van natuurbeleid? Ik denk maar een fractie.

Groeten, Vincent

Uit vorenstaande berichten destilleer ik een paar zaken/aannames die niet helemaal terecht zijn. Allereerst mag u van mij aannemen dat het ringen van vogels niet even zomaar voor de lol wordt gedaan en vooral niet zomaar door een ieder mag worden uitgevoerd. Een en ander hangt namelijk samen met een opleiding en vergunningstelsel, compleet met bijscholingstrajecten etc.

dan de vogels die ten behoeve van ringonderzoek met mistnetten worden gevangen. Die hangen daar echt niet de hele nacht of urenlang, want de netten worden echt wel met regelmaat gecontroleerd.

Voor wat betreft de opmerking dat ringers ongetwijfeld denken een positieve bijdrage te leveren . . . . . voeg ik ook graag even een aanname toe en wel de volgende: vrijwel alle mensen die in vogels geÔnteresseerd zijn hebben wel een of enkele vogelboeken in zijn of haar kast staan. Heeft u er wel eens bij stil gestaan waar het gros van alle daarin te vinden gegevens vandaan komt?

Het feit dat lang niet alle resultaten effectief kunnen worden omgezet naar natuurbeleid is doorgaans het gevolg van hoe de al dan niet lokale overheid daar mee omgaat. En laten we eerlijk zijn, commerciŽle belangen gaan met afstand voor op zo'n beetje alle andere zaken....

Een reactie van een ervaren ringer begrijp ik? Mooi om te lezen. De vraag die ik stelde ging er vooral om dat ik me wel eens afvraag of we inmiddels niet voldoende weten over de trekbewegingen van vogels. We weten toch inmiddels wel waar grutto's in de winter vertoeven en waar ze broeden? Moeten daarvoor nog steeds jonge grutto's geringd worden? Is dat om te kijken of de jongen van nu ergens anders de winter door gaan brengen dan de jongen van 10 jaar geleden? Mijn vraag was dus vooral (zonder daarop het antwoord te weten): wordt er gericht geringd vanuit een bepaalde kennisbehoefte voor bepaalde soorten? Of vanuit een gedachte dat elke extra ring een nuttige ring is?

Groeten, Vincent

Behalve het weer zijn vele andere 'outdoor' processen en omstandigheden aan verandering onderhevig, zo ook het gedrag van vogels. Vogels behoren tot belangrijke indicatoren als het gaat om de bepaling van de status van de natuur. We willen graag weten waarom sommige soorten achteruit gaan, maar ook waarom sommige andere soorten het de laatste jaren juist heel goed doen!
Om even heel kort op je voorbeeldsoort - de grutto- in te gaan: waarom gebruiken jonge grutto's een andere route terug naar West Europa dan de adulten? Hoe zit het met het aanpassingsvermogen van de grutto? Wat zijn de effecten van beschermingsmaatregelen?
Interessant is ook de verschijning van nieuwe (dwaal)gasten die jaarlijks in toenemende mate ons land bezoeken. Wat is er gaande?
De bulk aan informatiebehoefte zit echter met name in broed- en overlevingspercentages van min of meer gewone soorten. Die leveren simpelweg de meeste data. Fluctuaties in die data kunnen vervolgens bijvoorbeeld worden afgezet tegen veranderingen in landschap en klimaat.
In sommige gevallen is inderdaad ook kennisbehoefte aan specifieke soorten.

quote uit beschrijving: Om de vogels naar het gebied met de mistnetten te lokken werd gebruik gemaakt van vogelgeluiden. einde quote.

Het gebruik van geluid als lokmiddel is in Nederland wettelijk verboden.
Ringers hebben hier doorgaans een specifieke ontheffing voor.

Het afspelen van vogelgeluid (b.v. met een mobieltje) om in het veld een vogel te lokken voor een foto kan zonder betreffende ontheffing een behoorlijk prijzig plaatje worden.

:
 
Page 1 of 1