Het magazine voor Natuurfotografen

Sponsored by
BIRDPIX, de beste foto’s deel III

Op 8 juni 2007 jl. is het derde deel van Birdpix: "De beste foto's deel III" gepresenteerd in het Museon in Den Haag.

Het is een prachtige uitgave geworden met lovende recensies. Natuurmonumenten schreef: "Een monument voor alle natuurliefhebbers". Vogelbescherming schreef: "Inmiddels is de uitgave een begrip geworden in natuurminnend Nederland".

Fotoboek III

Klik hier als je de cover wilt bekijken en klik hier als je enkele pagina’s wilt bekijken.

Nieuw in het boek zijn enkele redactionele artikelen over manieren van vogelfotografie. Vanzelfsprekend zijn deze artikelen omgeven door mooie foto's. Met deze korte artikelen willen we een weg inslaan van inhoudelijke verdieping.

Verschillende elementen hebben een rol gespeeld bij de samenstelling van het boek. De eerste is dat het een weergave is van de beste foto’s uit 2006 zoals de ondertitel al doet vermoeden. Natuurlijk is dit subjectief, maar met 7 fotoredacteuren zijn we tot een eenduidige keuze gekomen, wat heeft geresulteerd in een prachtige verzameling vogelfoto’s. Er is grote diversiteit aan vogelsoorten, een goede mix van zeldzame, schaarse en algemene vogelsoorten. Vogelportretten worden afgewisseld met vogels in het landschap en actiefoto’s, waardoor het een heel gevarieerd boek is geworden.

We hebben in vergelijking met voorgaande jaren iets minder aandacht besteedt aan de zeldzame soorten. Er zijn weliswaar enkele zeldzame vogelsoorten opgenomen, maar de kwaliteit van de foto's is een belangrijker criterium geweest dan de zeldzaamheid. Hier tegenover staat dat we meer ruimte hebben gegeven aan vogels in het landschap en foto's met een bijzondere compositie.

Samenvattend: in Birdpix deel III is er meer aandacht gekomen voor de fotografie zelf. Als redactie zijn we heel enthousiast over deze keus. Tot slot is het een echt community-boek: ruim 50 meewerkende “birdpix-fotografen” werken mee. Het accent ligt op foto’s die gemaakt zijn in Nederland en België, maar ook zijn enkele foto’s die elders in Europa zijn gemaakt in dit boek opgenomen. Het boek volgt de seizoenen van het jaar en laat zien welke vogels in welk seizoen kunnen worden gezien en gefotografeerd. Achterin het boek zijn de biografieën en foto's van de meewerkende fotografen opgenomen.

Bestellen
Via dit bestelformulier kun je het boek bestellen.

Bekijk hier de pagina van het fotoboek deel 2.